1 września – rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Autor: | 29 sierpnia 2012

1 września – rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Harcerki i Harcerze spotykamy się o godzinie 11:30

przy pomniku gen. Bołtucia w Łomiankach.

Obowiązuje pełne umundurowanie – harcerki galówka, harcerze bojówki !!!

Czuwaj !!!