16 grudnia 2014 roku – DZIEŃ MUNDUROWY !!!

przez | 15 grudnia 2014

16 grudnia 2014 roku – DZIEŃ MUNDUROWY !!!

Betlejemskie Światełko Pokoju w Szkole w Dziekanowie Leśnym.

Nasi harcerze i zuchy , jak co roku ,przekazywać będą Betlejemskie Światełko Pokoju.

Chętni do udziału, umundurowani, ze zgodami rodziców na opuszczenie szkoły – zgłaszają się do dh. Łukasza lub dh Krystyny.

I zbiórka 8:45 pod sekretariatem Szkoły podstawowej – przekazujemy światełko p. Dyrektor i powrót na lekcje.

II zbiórka 12:20 to samo miejsce – wyruszamy przekazać światełko do zaprzyjaźnionych instytucji.

Powrót ok 14:30 – dzieci do odbioru w świetlicy szkolnej (dzieci które korzystają z obiadów – proszę poinformować o tym dh Krystynę.)

Betlejemskie Światełko Pokoju w Szkole w Łomiankach.

Zbiórka Leśnych Ludków – umundurowani, ze zgodami rodziców na opuszczenie szkoły – godz. 11:35 pod sekretariatem u dh. Piguły

Powrót ok 14:30 – na świetlicę lub na lekcje (w zależności od planu lekcji).

Czuwaj
Kadra Szczepu 462