462 DH „Partyzanci Kampinosu”

462 Drużyna Harcerska „Partyzanci Kampinosu”

462 Drużyna Harcerska „Partyzanci Kampinosu” powstała w październiku 2016 roku, nasza obrzędowość jest ściśle związana z Grupą AK Kampinos, a dokładniej z jednym z oficerów czyli Adolfem „Doliną” Pilchem. W roku 2017/2018 będziemy realizować Kampanię Bohater by zdobyć jego imię.

Serdecznie zapraszamy młodzież od 4 klasy SP, zbiórki odbywają się co czwartek od 17 30 do 19 00 w Sali numer 124.

Kadra Drużyny:

Drużynowy:

pwd. Piotr Dariusz Graff HR

mail: p.d.n.graff@gmail.com

tel: 501-523-710

Przyboczni:

sam. Marta Żak