Zasady punktacji Zastępów


Zasady punktacji zastępów
w
462 DH im. Jana Bytnara ps. Rudy
w Dziekanowie Leśnym
Obowiązuje i zostaje wprowadzona od 03 lutego 2012

1. Zadanie zespołowe zastępu: + 10 pkt. za udział każdego członka zastępu, ale będą przyznane, gdy udział w jego realizacji wzięła ponad połowa zastęp.

2. Sprawności:

– jedno gwiazdkowa: + 3 pkt.

– dwu gwiazdkowa: + 6pkt.

– trzy gwiazdkowa: + 9pkt.

3. Umundurowanie:  – 1 pkt. za brak każdego elementu umundurowania

4. Kronika zastępu: od 0 do 50 pkt.

5. Obrzędowość zastępu/okrzyk, piosenka, proporzec itd.: od 0 do 100 pkt.

6. Postawa harcerska/zachowanie na zbiórkach, rajdach: od 0 do 20 pkt.

7. Obecność na zbiórkach:

+ 2pkt./za każdego obecnego członka zastępu

–  2pkt./za każdego nieobecnego członka zastępu

8. Udział w Akcjach Drużyny, Szczepu: + 5 pkt./za każdego członka zastępu.
Gdy jest cały zastęp – bonus + 10 pkt.

9. Udział w akcjach zarobkowych jest obowiązkowy –

Dodatkowe punkty przyznajemy harcerzom, którzy stoją więcej niż 2 godziny.
Za każde kolejne 2 godziny: + 5 pkt.

10. Inicjatywa własna zastępu: + 20 pkt.

11. Plakietka Drużyny: + 10 pkt. za każdego harcerza, który ją zdobędzie

12. Pula specjalna Drużynowego: od 1 do 50 pkt.