Kampania Bohater

Kampania Bohater 462 DH w Dziekanowie Leśnym

Rozkazem Komendanta Szczepu L3/2011 z dnia 12.11.2011 roku Drużyna w Dziekanowie Leśnym rozpoczęła zdobywanie imienia Jana Bytnara ps. Rudy. Kampania Bohater była dla nas kluczowym przedsięwzięciem w roku szkolnym 2011/2012 – w tak ważnym roku, bo pierwszym naszej działalności. Podczas niej Harcerki i Harcerze poznawali nie tylko sylwetkę bohatera Szarych Szeregów Jana Bytnara, ale także pogłębiali wiedzę dotyczącą dziejów harcerstwa podczas II wojny światowej.

Pamiętajmy, że w dobie gier komputerowych, filmów itd. ci młodzi ludzie rzadko mają okazję na spotkanie z naszą historią.

Jako drużynowy chciałem powrócić do pracy w Drużynie opartej na wartościach i ideach, z którymi ja spotkałem się jako młody harcerz (najpierw, jako członek Drużyny „Powstańcy”, a następnie drużynowy „Chłopców z Muranowa”). Ja miałem szansę spotkać i porozmawiać z żołnierzami Szarych Szeregów, posłuchać relacji naocznych świadków tamtych strasznych dni. Ludzi dla, których braterstwo, honor i ojczyzna były wartościami nadrzędnymi.

I. Plan zdobywania imienia Janka Bytnara ps. Rudy.

1. Drużyna zdecydowała o przystąpieniu do zdobywania imienia.

Postanowiliśmy, że bohaterem drużyny będzie Jan Bytnar ps. Rudy. Kampania bohater będzie trwała od 14.10.2011 do 30.03.2012 r. – rocznica śmierci Rudego. Uroczyste nadanie imienia dn. 30.03.2012 – rocznica śmierci Janka Bytnara

Drużynowy

2. Wniosek do Komendanta Szczepu o zatwierdzenie planu Kampanii.

Drużynowy zwraca się z prośbą do Komendanta Szczepu 462 DHiGZ o zatwierdzenie planu kampanii bohater. Jednocześnie prosimy o otwar­cie okresu próbnego od 14.10.2011 do 30.03.2012 r.

Drużynowy

3. Cele Kampanii:

 • kierowanie się ideałami bohatera

 • wychowanie przez znajomość naszej historii

 • rozbudzenie uczuć patriotycznych

 • zainteresowanie tematyką II Wojny Światowej

 • pamięć o ludziach dzięki, którym żyjemy w wolnej Polsce

 • poznanie miejsc pamięci narodowych, aby ocalić je od zapomnienia

 • nauczenie odpowiedzialności za środowisko, w którym są – kolega/koleżanka, Zastęp, Drużyna, Szczep

 • integracja harcerzy z różnych grup społecznych

 • nauka dobrego zachowania – szczególnie w miejscach pamięci i podczas uroczystości

 • nauka przez poznanie

 • wprowadzenie nowych, ciekawych form pracy

4. Zadania dla drużyny:

Lp

Zadanie

Termin

Odpowiada

1Na zbiórce drużyny wybrano imię bohatera07.10.2011      drużynowy
2Plan kampanii bohater07.10.2011
      drużynowy
3Wniosek do Komendanta Szczepu14.10.2011      drużynowy
4Otwarcie kampanii wyjazdem drużyny – Rajd Niepodległości10-13.11.2011      przyboczny
5.Ogłoszenie konkursu na prezentację multimedialną o Rudym Zośce i Alku dla Szczepugrudzień 2011      rada drużyny
6.System kontroli zastępów      cala kampania      przyboczna
7.Konkurs plastyczny „Plakietka Drużyny”      06.01.2012 –  20.01.2012      zastępowy
8.Cykl Kominków historycznych – gawęda21.10.2011, 28.10.2011, 18.11.2011, 16.03.2011,  drużynowy/przyboczna
9.Cykl zbiórek – Szare Szeregi, Kampania Bohatercała kampaniadrużynowy
10.Spotkanie z gościem – żyjącym członkiem Batalionu Zośka lub zbiórka filmowa Akcja pod Arsenałemtermin do uzgodnieniadrużynowy/szczep
11Zwiedzamy Muzeum Powstania Warszawskiego3.12.2011drużynowy
12.Zdobywamy Plakietkę Drużyny/stworzenie karty z wymaganiami na plakietkęluty/marzec 2012przyboczna/drużynowy
13.Rajd Szlakami Bohaterów24.03.2012szczep
14.Wyjazd drużyny na grób Rudego – rocznica śmierci – Oficjalne uroczystości zakończenia Kampanii30.03.2012drużyna
15.Ustanowienie dn. 06 maja Świętem Drużyny30.03.2012przyboczny
16.Pismo drużynowego o zakończeniu kampanii bohater24.03.2012drużynowy

17

Zaproszenie Władz Chorągwi, gości i innych Drużyn Szczepu na uroczystości nadania imieniamarzec.2012drużynowy

 5. Wniosek do Komendanta Szczepu o zamknięcie kampanii bohater.

Drużynowy zwraca się z prośbą do Komendanta Szczepu 462 DHiGZ o zamknięcie kampanii bohater.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w imprezie podsumowującej realizację zadań kampanii.

Drużynowy

6. Praca z bohaterem.

realizacja zadań związanych ze zdobywaniem stopni i sprawności,

udział w rocznicach związanych z Szarymi Szeregami i Jankiem Bytnarem

organizacja spotkań z żyjącymi kombatantami.

Przyszedł czas na realizację !!!

 Piątkowe zbiórki naszej drużyny tak bardzo zbliżyły do siebie tych młodych ludzi, że realizacja planu okazała się prosta. Już na pierwszej zbiórce związanej z Kampanią Bohater, każde pokazane zdjęcie ,każdy szczegół związany z historią Rudego wzbudziły wielkie zainteresowanie i jednogłośną chęć zdobycia imienia właśnie tego bohatera.

Kilka miesięcy pracy, to warsztaty na których podpierając się historią ,uczyliśmy naszych harcerzy technik harcerskich, związanych z samarytanką, szyframi czy musztrą. Harcerze słuchając gawęd o Zawiszakach, Bojowych Szkołach, Grupach Szturmowych, Bohaterach Rudym, Alku, Zośce, poznając konspiracyjną strukturę Szarych Szeregów oraz ich działania podczas II Wojny Światowej, wcielali się w naszych bohaterów. Historie opowiedziane na zbiórkach, często motywowały do pogłębiania wiedzy poza zbiórkami (tu mamy przykład harcerki kl. 5, która przez dwie noce przeczytała „Kamienie na Szaniec”) jak również pobudzały do dyskusji (zbiórka „Pięknie żyć czy pięknie umierać?). .Jednak największą nagrodą jaka mogła mnie spotkać jako drużynowego, to odpowiedź na moje pytanie „ co chcielibyście zmienić w naszych zbiórkach?”- usłyszałem – „Chcielibyśmy , aby zbiórki trwały dłużej.” To dla mnie wielki zaszczyt.

Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego świetnie wplotło się w założenia naszego planu. Zdjęcia, pamiątki, nagrane wypowiedzi uczestników tamtych wydarzeń uświadomiły naszym harcerzom wagę poświęcenia naszych bohaterów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs ogłoszony dla całego Szczepu, na prezentację multimedialną o Rudym, Alku i Zośce. Przygotowane prezentacje przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

W drużynie rozpoczęła się praca w zastępach. Podział, przyjęcie nazw, praca nad proporcami, czy kroniki zastępów to kolejne działanie, które miało na celu pogłębienie poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności. Po wpojeniu zasad systemu zastępów, kolejnym krokiem było wprowadzenie punktacji. Zdrowa rywalizacja oprócz mobilizacji spowodowała scalenie i integrację, nie tylko zastępów ale również całej drużyny. Wyniki rywalizacji zawieszone na tablicy w szkole i na naszej stronie internetowej dodatkowo motywują zastępy do zdobywania sprawności czy zaliczania wymagań na plakietkę drużyny.

Powstanie plakietki drużyny, wstępnie zaplanowane jako konkurs plastyczny w rezultacie zakończyło się jako wspólny projekt – mój i harcerza z Drużyny Starszoharcerskiej – dh. Michała Szymańskiego. Zastanawiając się, jak chciałbym żeby wyglądała plakietka, tak długo ją rysowałem, a dh Michał moje rysunki wprowadzał do komputera, aż w końcu powstał projekt zaakceptowany przez całą drużynę.

Wymagania jakie powstały na jej zdobycie, to szczegóły z życia Rudego zawarte w 10 punktach, wielokrotnie utrwalane podczas zbiórek tematycznych.

Pogłębieniem wiedzy o bohaterach naszego Szczepu będzie Rajd Szlakiem Bohaterów 2012, na który wyruszymy wspólnie ze Szczepem 62 PDHiGZ „Zośka” z Pruszkowa. Przygotowane przeze mnie 3 trasy harcerskie, poprowadzą harcerzy ścieżkami historii Szarych Szeregów w czasie okupacji i Powstania Warszawskiego, zaczynając od Arsenału. Niestety podczas rajdu nie dojdzie do skutku spotkanie z żyjącym członkiem Batalionu Zośka, ale zrealizujemy ten punkt podczas spotkania w Sieczychach, na które jedziemy we wrześniu br.

Wracając do rajdu, należy wspomnieć, że ten punkt Kampanii Bohater zrealizowany będzie ze 100% frekwencją drużyny – dokonane wpłaty i potwierdzony udział całej drużyny z Dziekanowa Leśnego.

Zwieńczeniem naszych starań będzie zamknięcie Kampanii Bohater i oficjalne nadanie imienia Janka Bytnara ps. Rudy, uczczone wraz z zaproszonymi gośćmi przy grobie naszego bohatera w rocznicę Jego śmierci.

W związku z powyższym wystąpiliśmy z wnioskiem do komendanta Szczepu o zamknięcie Kampanii Bohater i nadanie imienia Jana Bytnara ps. RUDY 462 DH z Dziekanowa Leśnego w dn. 30 marca 2012 roku

 Czuwaj
pwd Marcin Janiszewski HR

Uroczyste nadanie imienia Jana Bytnara ps. RUDY naszej Drużynie

Chorągiew Stołeczna
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Szczepu 462
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
w Łomiankach

Łomianki, 30.03.2012r

Rozkaz L. 3/2012

 

 1. Uchwały i postanowienia Rady Szczepu :

2.3 Decyzje Komendanta

W wyniku zrealizowania zadań związanych z Kampanią Bohater zamykam Kampanię z wynikiem pozytywnym i nadaję 462 Drużynie Harcerskiej w Dziekanowie Leśnym imię Jana Bytnara „Rudego”. Mam nadzieję, iż cechy charakteru i postępowania Janka będą obecne w codziennym życiu członków tej Drużyny.

CZUWAJ !

phm. Robert Goś – HR

Uroczystość na warszawskich Powązkach Wojskowych uświetnili zaproszeni goście: pełniący obowiązki Komendanta Chorągwi Stołecznej dh hm Jakub Czarkowski, dh hm Agnieszka Brzuska, kombatant dh Tymoteusz Duchowski ps. „Motek”, który jako 16-letni łącznik brał udział w Powstaniu Warszawskim, Szczep 62PDH „Zośka” z Pruszkowa, pod wodzą dh hm Krzysztofa Żuławnika, Poczet Sztandarowy ze Szkoły w Dziekanowie Leśnym, nasze dwie drużyny „Zośka” i „Alek” oraz kadra Szczepu.

Przemówienie Komendanta Szczepu dh. phm Roberta rozpoczęło uroczystość.

Harcerze bardzo się starali, aby wszystko wypadło jak należy. I tak też było. Piękne recytacje wierszy i przeczytany rozkaz z 1943 roku podkreśliły powagę uroczystości.

Zamykam Kampanię Bohater i nadaję imię Jana Bytnara ps. Rudy” – tego zdania nigdy nie zapomnimy.

Dh hm Jakub Czarkowski wręczając nam Proporzec Drużyny, podkreślił jego czystość, czystość która jest podstawą działania drużyny harcerskiej. Nie skalamy go, będzie dla nas znakiem i podstawą w dalszej pracy. Serce zaczęło mocniej bić, kiedy usłyszeliśmy słowa dh Tymoteusza, że jest dumny z tych młodych ludzi. Z Jego ust słowo „Czuwaj” to przypomnienie historii i dla nas wielki zaszczyt. Śpiewając Hymn ZHP, połączyliśmy się z tymi wszystkimi, którzy oddali swe młode życie w walce o wolność. Jednak nie był to koniec wzruszeń. Dh Jakub przygotował dla naszego drużynowego piękną niespodziankę.

Wręczył mu szarfę, która przez wiele lat służyła w 186 WDHiZ „Gniazdo”, z którego wywodzi się dh Marcin. Słowa grzęzły druhowi w gardle, kiedy dziękował wszystkim za udział w uroczystości.

Zawieszenie chusty na krzyżu Rudego i Alka i złożenie kwiatów zakończyło oficjalną część uroczystości. Wszystkim przybyłym gościom bardzo dziękujemy za przybycie i pamiątkowy wpis do naszej kroniki.

Dzień zbliżał się ku końcowi.

Czekało nas jeszcze jedno ważne wydarzenie. Przy grobie dh. hm Stanisława Sieradzkiego ps. „Świst” trójka harcerzy złożyła Przyrzeczenie Harcerskie.

Za zaangażowanie, chęć poznania i wytrwałe dążenie do celu dziękuję wszystkim harcerkom i harcerzom

462 DH (już) imienia Jana Bytnara ps. Rudy z Dziekanowa Leśnego.

(…) Drugim obowiązkiem względem nich jest unieśmiertelnić ich obu, idąc samemu ich śladami i ich postacie stawiając jako wzory ludzi, jakich chcemy Polsce wychować.(…)

Rozkaz Lecha Pomarańczowego wypełniliście !!!

Czuwaj !!!