Deklaracja wstąpienia do Gromady

Jeśli chcesz do nas dołączyć po prostu pobierz deklarację. Następnie poproś Rodziców, aby ją wypełnili i przynieś na zbiórkę. Informacje o zbiórkach znajdziesz na stronie internetowej, u drużynowej lub spytaj innego zucha  🙂

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Deklaracja Członkostwa w ZHP

Zgoda na przynależność do ZHP