Akcja Zarobkowa w sklepach MarcPol – Podziękowanie

przez | 18 listopada 2012

Podziękowania !!!

Harcerze i Harcerki Szczepu 462 DHiGZ dziękują wszystkim ludziom, którzy w akcji sobotnio – niedzielnej do naszych puszek wrzucili grosz. Wasza ofiarność pozwoli nam zakupić część sprzętu niezbędnego do zorganizowania obozu harcerskiego i kolonii zuchowej.

Wszystkim Harcerkom, Harcerzom oraz Rodzicom, Rada Szczepu dziękuje za służbę i postawę podczas akcji.

Czuwaj !!!