Akcja zarobkowa „ZNICZ”

przez | 29 października 2014

Akcja zarobkowa „ZNICZ”

W dniach 31 października, 1 i 2 listopada  prowadzić będziemy akcję zarobkową na rzecz naszego Szczepu.

Sprzedaż zniczy przy cmentarzu komunalnym w Kiełpinie (nie dotyczy zuchów)

Zapisy harcerzy na poszczególne zmiany prowadzą:

DH ” Alek” – dh. Michał Szymański

DH „Parasol” – dh. Łukasz Piwko

DH ” Zośka” – dh. Robert Goś

DH „Rudy” – dh. Krystyna Kucharczyk

Przychodzimy w mundurach i kurtkach szczepu.