Chełmno – kadeckie miasto zakochanych Święto Kadetów 2017 r.

przez | 9 maja 2017

W tym roku nasz Hufiec udaje się do Chełmna. W tym miejscu mieścił się Korpus Kadetów nr 2 po przeniesieniu z Modlina w 1926 roku. Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, jak co roku jest partnerem obchodów Święta Kadetów.
Termin: 20 – 21 maja 2017 r.
Koszt: 190 pln    PROMO! Cena Rajdu 150 zł!
Warunki uczestnictwa:
Rajd przeznaczony jest dla harcerek i harcerzy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, którzy uwzględnieni są w ewidencji i mają opłacone składki członkowskie.

Jak się zgłosić:
Zgłoszenia wysyłamy na maila marcin.janiszewski@axelspringer.pl
W treści podajemy nazwisko i imię, PESEL, nazwę jednostki oraz telefon i mail kontaktowy.
Komendanci szczepów mogą wysłać listę zbiorczą uczestników z danej jednostki (wskazane).
Mamy 43 miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.
Wpłaty:
Wpłat dokonujemy wyłącznie na poniższe konto w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017r.
Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec NDM
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. Paderewskiego 22

KONTO: 75 8011 0008 0000 0032 3330 0012

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim
Tytuł wpłaty: DSZ/nazwisko i imię/Święto Kadetów Chełmno
Wszelkie informacje znajdziecie na załączonej ulotce – co zobaczymy, gdzie będziemy mieszkać itp..
Dodatkowych informacji udziela hm. Marcin Janiszewski tel. 602 -630-387