Deklaracja wstąpienia do ZHP

Jeśli chcesz do nas dołączyć po prostu pobierz deklarację. Następnie poproś Rodziców, aby ją wypełnili i przynieś na zbiórkę. Informacje o zbiórkach znajdziesz na stronie internetowej. Możesz także spytać zucha lub harcerza :)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgoda na przynależność do ZHP

Deklaracja Członkostwa w ZHP