Dzień Pamięci Ofiar Katynia

przez | 9 kwietnia 2013

Dzień Pamięci Ofiar Katynia

W dniu 13.04.2013r ( najbliższa sobota ) w Gminie Łomianki są uroczystości z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Drużyny i Gromady naszego Szczepu biorą w nich udział. Spotykamy się przy Kamieniu – Pomniku poświęconym mieszkańcom Łomianek zamordowanym w Katyniu o godzinie 11:30 koło harcówki Drużyny „Alek” na terenie parafii św. Małgorzaty przy ul. Warszawskiej w Łomiankach. 

Obowiązuje pełne umundurowanie harcerskie i kurtki szczepu.

Czuwaj !!!