Dzień Zwycięstwa

przez | 26 kwietnia 2017

8.05.2017
Uroczystość zakończenia II Wojny Światowej odbędzie się 8 maja, pod pomnikiem „Bohaterom poległym w obronie ojczyzny” (skrzyżowanie Wiślanej i Warszawskiej), każdy kto chce wziąć udział w tej uroczystości musi mieć ze sobą kartkę na której będzie napisane „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w uroczystości zakończenia II Wojny Światowej, po uroczystości moje dziecko wraca na zajęcia szkolne/samodzielnie do domu podpis” Zbiórka szkoły w Dziekanowie Leśnym jest o 11:00 przy głównym wyjściu z szkoły i będzie czekać na nich tam dh Krystyna Kucharczyk, natomiast zbiórka szkoły w Łomiankach jest przy sekretariacie o godzinie 11:20, gdzie będzie czekał dh Piotr Graff. Bez kartki z zgodą na udział osoba nie może opuścić terenu szkoły. Przypominam, że jest to dzień mundurowy w szkołach.

PDG