Harcerski Start – 21 września 2013r

przez | 13 września 2013

W dniu 21.09.2013r jedziemy do Nowego Dworu Mazowieckiego na inaugurację Roku Harcerskiego – Harcerski Start. Zbiórka wszystkich harcerzy i zuchów Szczepu 462 DHiGZ z Łomianek o godzinie 10:30 na parkingu przy ICDS od ul. Warszawskiej. Tam będzie podstawiony autobus KMŁ.  Koszt wyjazdu : 10 zł/osoba zbierany w dniu wyjazdu przez Drużynowych w gotówce. W cenie obiad w godzinach południowych. Jedzenie na drugie śniadanie oraz picie uczestnicy zabierają we własnym zakresie.  Obowiązuje pełne umundurowanie harcerskie ( dziewczyny galówka ) oraz kurtki bądź polary szczepu. Powrót ok godziny 19:00 w miejsce zbiórki wyjazdowej.

Osoby, które pragną dołączyć do Drużyn i Gromad Szczepu 462 DHiGZ na ten wyjazd obowiązuje Zgoda Rodzica, pisana na kartce następującej treści: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ( podać imię i nazwisko ) w Harcerskim Starcie organizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim przez Szczep z Łomianek. Zgoda musi zawierać datę, czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego oraz jego telefon. Bez takiej zgody dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w tym wyjeździe. Zgody będą zbierane przez Drużynowych w chwili wyjazdu. Te osoby z oczywistych względów jadą w ubraniu cywilnym.