Informacja dla Rodziców

przez | 10 maja 2014

W odpowiedzi na zapytania rodziców informuję, że nie ma rejonizacji przynależności do drużyn harcerskich i gromad zuchowych zgodnie z obwodem szkolnym. Dzieci mogą należeć do dowolnej drużyny czy gromady działającej w środowisku Gminy Łomianki. Jedynym kryterium jest wiek dziecka.

Komendantka Szczepu

phm. Krystyna Kucharczyk