Informacja o obozie 2020

przez | 17 kwietnia 2020

Drodzy Rodzice

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem COVID-19 zmuszeni jesteśmy odwołać planowany przez nasz Szczep obóz harcerski.
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie i będzie możliwość zorganizowania placówki wypoczynku w trakcie tegorocznych wakacji, to w porozumieniu z Państwem będziemy podejmować decyzje.
Jednak na dzień dzisiejszy nic nie możemy przewidzieć.
W związku z powyższym została podjęta decyzja o zwrocie wniesionej przez Państwa odpłatności za obóz.
W załączeniu podanie o zwrot wniesionej odpłatności, które należy wydrukować i wypełnić odpowiednie pola:

– imię i nazwisko oraz adres osoby, która dokonała wpłaty za obóz,
– kwota dokonanej wpłaty,
– imię i nazwisko dziecka, którego wpłata dotyczyła,
– nazwa Banku oraz numer konta, na które mają zostać zwrócone środki – w tym miejscu bardzo proszę o dokładne sprawdzenie poprawności wpisywanego numeru konta
– data i czytelny podpis osoby składającej podanie – musi to być osoba, która dokonała wpłaty za obóz.

Dla ułatwienia, pozostałe dane zostały już wpisane, gdyż dotyczą wszystkich składanych przez Państwa podań.

Link do pobrania podania o zwrot:
https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/ERHc34OVGBBLoLc-1tDA6-4BH…

Tak przygotowany dokument proszę przekazać osobiście lub drogą pocztową na dane adresowe Piotr Graff ul. Armii Poznań 5, 05-092 Łomianki. Proszę o informację jeśli podanie zostanie wrzucone do skrzynki na nr 501523710

Ze względu na to, że po podpisaniu i zatwierdzeniu podanie staje się dokumentem księgowym, na podstawie którego będą dokonywane operacje finansowe (przelewy), podanie musi być oryginalne i nie może być przekazywane w formie skanu jako załącznik do poczty elektronicznej.
Bez względu na obecną sytuację, obowiązują nas procedury związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych.

Licząc na Państwa zrozumienie pozostajemy z harcerskim pozdrowieniem
Kadra Szczepu