Konto Szczepu

UWAGA !!!

Poniżej nowy numer konta, na który dokonujemy wpłat:

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki – Szczep 462

ul. I. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki

nr konta : 97 8011 0008 0000 0032 3330 0004