Najbliższa zbiórka Drużyny „Zośka”

przez | 24 maja 2012

Najbliższa zbiórka Drużyny „Zośka” z Łomianek

Odbędzie się oczywiście w piątek 25 maja 2012 r. o godz. 17:30.

Spotykamy się przy Szkole Podstawowej w Łomiankach, ale …….

NIE SPÓŹNIJCIE SIĘ !!!, gdyż wyruszacie w teren zrobić coś dobrego.

Na spóźnialskich nie będziemy mogli zaczekać

Czuwaj !!!