Najbliższe zbiórki !!!

przez | 19 stycznia 2013

Najbliższe zbiórki !!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” spotyka się 23 stycznia 2013r o godzinie 17:30 – 19:00 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym 25 stycznia 2013r o godzinie 17:30 – 19:30.

Ze względu na ferie zimowe „Zośka” i „Ogniki” spotykają się dopiero w lutym

Czuwaj !!!