Najbliższe zbiórki !!!

przez | 12 lutego 2013

Najbliższe zbiórki !!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 15 lutego 2013r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

462 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” spotyka się 13 lutego 2013r o godzinie 17:30 – 19:00 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym 15 lutego 2013r o godzinie 17:30 – 19:30.

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” ze względu na zajęcia/lekcje w szkole zbiórka w dniu 16 lutego 2013 r (najbliższa sobota) JEST ODWOŁANA !!!

Czuwaj !!!