Najbliższe zbiórki !!!

przez | 26 lutego 2013

Najbliższe zbiórki !!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 1 marca 2013r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

462 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” spotyka się 27 lutego 2013r o godzinie 17:30 – 19:00 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy”UWAGA !!! – spotyka się przy Kościele w Dziekanowie Leśnym      1 marca 2013r o godzinie 17:00 – planowane zakończenie zbiórki ok. 20:00. Obowiązuje pełne umundurowanie oraz kurtki drużyny !!! Zabieramy ze sobą śpiewniki.

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym 2 marca 2013r. o godzinie 11:00 – 13:00