Najbliższe zbiórki !!!

przez | 10 marca 2013

Najbliższe zbiórki !!

Na zbiórki zabieramy śpiewniki !!!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 15 marca 2013r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

462 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” spotyka się 13 marca 2013r o godzinie 17:30 – 19:00 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” – spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym    15 marca 2013r. o godzinie 17:30 – 19:30.

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym 16 marca 2013r. o godzinie 11:00 – 13:00

Czuwaj !!!