Najbliższe zbiórki !!!

przez | 5 grudnia 2013

Najbliższe zbiórki !!

Na zbiórki zabieramy śpiewniki !!!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 06 grudnia 2013r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” – spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym

06 grudnia 2013r. o godzinie 17:30 – 19:30

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym 07 grudnia 2013r. o godzinie 11:00

Dąbrowa Leśna

Drużyna Starszoharcerska „Alek” spotyka się w Harcówce na terenie Ogródka Jordanowskiego 06 grudnia 2013r. o godzinie 17:00 – 19:00