Najbliższe zbiórki !!!

przez | 9 grudnia 2013

Najbliższe zbiórki !!

Na zbiórki zabieramy śpiewniki !!!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 13 grudnia 2013r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

462 GH „Leśne Ludki” spotyka się 11 grudnia 2013r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” – spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym

13 grudnia 2013r. o godzinie 17:30 – 19:30

462 DH „Parasol” – spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym

12 grudnia 2013r. o godzinie 17:30 – 19:30

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” w sobotę nie ma zbiórki, gdyż wyjeżdżamy do Krainy św. Mikołaja – szczegóły powyżej !!!

Dąbrowa Leśna

Drużyna Starszoharcerska „Alek” spotyka się w Harcówce na terenie Ogródka Jordanowskiego 13 grudnia 2013r. o godzinie 17:00 – 19:00