Najbliższe zbiórki !!!

przez | 10 marca 2014

Najbliższe zbiórki !!!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 14 marca 2014r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

462 GH „Leśne Ludki” spotyka się 12 marca 2014r o godzinie 17:30 – 19:00 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” – spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym

14 marca 2014r. o godzinie 17:30 – 19:30

462 DH „Parasol” spotykają się 13 marca 2014r o godzinie 17:30 w

Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” z powodu lekcji w szkole w Dziekanowie Leśnym zbiórka jest odwołana

W ICDS.

– 462 DH „Alek” spotyka się 14 marca 2014r o godzinie 17:30 w ICDS-ie –

– koniecznie zabierzcie buty na zmianę

Czuwaj !!!