Najbliższe zbiórki !!!

przez | 24 kwietnia 2014

Najbliższe zbiórki !!!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach – koniecznie zabierzcie buty na zmianę (wymóg dyrekcji szkoły w Łomiankach) !!

462 DH „Zośka” spotyka się 25 kwietnia 2014r o godzinie 17:30 – 19:30 przy małej sali gimnastycznej w S.P. nr 1.

462 GZ „Leśne Ludki” – W dniu 30 maja 2014 roku nie będzie zbiórki  „Leśnych Ludków”. Do zobaczenia na kolejnej zbiórce w dniu 07 maja 2014 r.

W Dziekanowie Leśnym.

462 DH „Rudy” – spotyka się w Harcówce (Instytut PAN) w Dziekanowie Leśnym

25 kwietnia 2014r. o godzinie 17:30 – 19:30

462 Gromada Zuchowa „Ogniki” 26 kwietnia nie ma zbiórki

Czuwaj !!!