Kampania Bohater Hufca NDM

Kampania Bohater naszego Hufca

Słoneczko Kadeckie – źródło: internet

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, było wiadome, że dla kraju położonego pomiędzy dwoma potężnymi mocarstwami jednym z ważniejszych zadań jest utrzymanie pewnego rodzaju równowagi politycznej w Europie. Wychodzono z założenia, że nie sama liczebność armii jest ważna ale też idee i jej narodowy charakter. Na kanwie tej myśli powołano do życia Korpusy Kadetów odwołując się do historii i działań, które miały już  miejsce w 1765 roku, kiedy to Stanisław August Poniatowski powołał w Warszawie Korpus Kadetów z ks. Czartoryskim na czele. Zasady, które przyświecały jego powołaniu tj. najwyższy wskaźnik cnót moralnych, rycerskość patriotyzm przetrwały, wyznaczając tym samym fundament do tworzenia nowych szkół dla młodzieży, której przyszło zmagać się z nowymi problemami niepodległej Polski. W ten o to sposób spuścizna Czartoryskiego posłużyła jako argument gen. dyw. Jacynie i gen. dyw. Józefowi Latour (ówcześni zwierzchnicy Departamentu Naukowo Szkolnego) do utworzenia w styczniu 1919r. Korpusu Kadetów Nr. 1 w Krakowie, a już 28 września 1919 roku Korpusu Kadetów Nr. 2 w Modlinie. Celem, który przyświecał wychowaniu młodzieży, było według określenia Departamentu Naukowo Szkolnego – „wychowanie obywateli o prawdziwym honorze, wyrobionym harcie, sile woli, poczuciu obowiązków i odpowiedzialnej samodzielności”.

źródło: http://www.iphzn.blogspot.com/p/wazni.html

WYKAZ ZADAŃ

Kampanii Bohater Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki

Korpus Kadetów nr 2”

Co to Korpus Kadetów nr 2 ?” !!! ZADANIE OBOWIĄZKOWE !!!

Zadanie polegające na przeprowadzeniu zbiórki przybliżającej historię Korpusu,

oraz wykonanie dowolną techniką plastyczną symboli Korpusu Kadetów nr 2.

Nowa plakietka Hufca”

Nieważna jest technika, staranność wykonania, liczy się pomysł. Na podstawie, jednej zprac zostanie stworzona nowa plakietka Hufca. Wasze prace muszą zawierać pełną nazwęnaszego Hufca „Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2”

Biblioteczka Kadeta”

Zbieranie informacji i dzielenie się nimi, pomoże nam wszystkim, poznać lepiej

historię naszego Bohatera. Dane zadanie polega na zbieraniu wszelakich

materiałów dotyczących naszego bohatera, nawiązaniu kontaktów z żyjącymi

Kadetami, jak i przygotowaniu materiałów programowych, które umożliwią w

przyszłości nowym członkom naszych drużyn przybliżyć historię Bohatera Hufca.

Jak wygląda Kadet”

Zadanie polegające na tym, by w dowolny sposób przedstawić, jak waszym zdaniem

wyglądał Kadet.

Mapa Pamięci”

Sporządzenie mapy z historycznych miejsc istotnych dla naszego Bohatera.

Przy tym każde miejsce musi zostać opisane, i zwiedzone przez drużynę.