Nawiązaliśmy kontakt i współpracę !!

W ramach trwającej Kampanii Bohater Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki i zdobywania imienia Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie 462 DH „Rudy” i 462 PDH „Parasol” nawiązały kontakt z:

1. Muzeum Ziemi Rawickiej, w którym znajduje się min. Sala Kadecka

http://muzeum.rawicz.pl/ Korpus Kadetów nr 3 (KK – 3) został utworzony 1 września 1925 roku w Rawiczu, w 1936 roku połączony z Korpusem Kadetów nr 2 z Chełmna. Po połączeniu istniał do 1939 roku jako Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Rawiczu.


2. „SALW – a” – Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych

http://www.salwa.net.pl/