Wiersz o naszym Szczepie

Z okazji pierwszych urodzin Szczepu powstał wiersz autorstwa dh. Agnieszki Janiszewskiej

 

Nasz Szczep

My jesteśmy dzielne zuchy

Choć niektórzy mówią bździuchy,

Trzon szczepowy my tworzymy

Druhnie dumę przynosimy

Bez nas nie ma tu zabawy

Rozruszamy Szczep nasz cały.

 

Zośka to drużyna śmiała

W pląsach, tańcach doskonała

Druha Gośki zawsze słucha

Co wiedzę szepcze do ucha.

Przyboczni dzielnie wspierają

Gdy harcerze przeszkadzają

Zawsze są na posterunku

– nie wołają już – ratunku!

 

Rudy choć drużyna młoda

Wie dokąd prowadzi droga

Chętnie w teren wyruszają

I nowe miejsca poznają.

Druh Marcin wraz z przybocznymi

Zapewnia humor drużyny

Tu zabaw mamy nie mało

W pingwinka tańczymy śmiało.

 

Alek dzielnie wszystkich wspiera

Czy to piątek czy niedziela

Liczyć na nich zawsze możesz

Wystarczy spytać – pomożesz?

To druh Darek tak tłumaczy

Żeby kochać wszystkich braci

Bo harcerzy, zuchy też

Przyjacielska łączy więź.

 

Oto Szczep jest nasz już cały

Prężny, silny i wspaniały

Rośniemy niczym jagody

Na szlaku wielkiej przygody

Komendancie druhu drogi

Nie wywołuj u nas trwogi

Spójrz na nas łaskawym okiem

Jak rośniemy pod Twym bokiem.

Każdy przecież zgodnie powie

Że harcerstwo w tejże dobie

Radość niesie i pociechę

Pod każdą domową „strzechę”.

 

Teraz wszyscy razem stańmy

I piosenkę zaśpiewajmy

Tę szczepową, tę wybraną

Przez wszystkich tak ukochaną.