Ważne informacje + zbiórka wyjazdowa

Zbiórka Wyjazdowa:

Harcerze: dnia 05 lipca 2012r o godzinie 4:00, parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach od ul. Kusocińskiego

Zuchy :dnia 14 lipca 2012r o godzinie 5:00, parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach od ul. Kusocińskiego

Zarówno harcerze jak i zuchy na zbiórkę wyjazdową przychodzą w pełnym umundurowaniu ( jeśli będzie padać lub będzie zimno również kurtki i polary szczepu ) Bardzo Ważne !!! Proszę rodziców, aby każdy z uczestników polar i kurtkę miał podpisaną po wewnętrznej stronie imieniem i nazwiskiem – unikniemy w ten sposób nieporozumień w zamienianiu tych rzeczy. Proszę wszystkich o punktualne przybycie na zbiórkę wyjazdową. Informuję rodziców, że kontrola Policji autokarów i kierowcy będzie przez Komendę Obozu zorganizowana.

Legitymacje szkolne:

Proszę o przygotowanie ich i oddanie wyznaczonej przez Komendanta Obozu osobie w czasie zbiórki wyjazdowej. Legitymacje są niezbędne – musi je posiadać każdy z uczestników obozu i kolonii zuchowej.

Leki :

Na naszych obozach obowiązuje zasada : Dzieci nie mają przy sobie żadnych leków !!!. Jeśli ktoś z harcerzy lub zuchów używa na stałe jakiś leków proszę rodziców o zapakowanie ich do przezroczystej torebki z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem ich dozowania i oddanie ich w czasie Zbiórki Wyjazdowej odpowiedniej osobie z Kadry Obozu wyznaczonej przez Komendanta.

Proszę rodziców dzieci, które mają chorobę lokomocyjną o podanie im odpowiednich leków na pół godziny przed zbiórką wyjazdową.

Telefony:

Na obóz i kolonię zuchową obowiązuje zakaz zabierania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych. Jeśli któryś z uczestników złamie zakaz telefon lub urządzenie zostanie odesłane na koszt rodziców firma kurierską na adres podany w karcie uczestnika.W lesie, w namiocie nie mamy możliwości ich składowania i pilnowania. Do kontaktu z dziećmi będzie uruchomionych 6 numerów telefonów komórkowych : 4 dla harcerzy i 2 dla zuchów. Będą one włączone tylko w czasie ciszy poobiedniej, dla harcerzy począwszy od dnia 06 lipca 2012r, dla zuchów począwszy od dnia 15 lipca 2012r. Ich numery i dokładne godziny zostaną Państwu podane w czasie Zbiórek Wyjazdowych harcerzy i zuchów. Całodobowo będzie włączony numer telefonu Komendanta Obozu : 509043767 ( proszę na niego dzwonić tylko w sytuacjach nagłych !!! )

Odwiedziny:

W tym roku nie przewidujemy ( zgodnie z informacjami, które podawaliśmy Państwu na ostatnim zebraniu ) odwiedzin rodziców na obozie harcerskim i kolonii zuchowej.

Faktury za obóz i kolonię:

Istnieje możliwość uzyskania faktury vat za uczestnictwo dziecka w obozie lub kolonii zuchowej. W tym celu proszę chętnych o przesłanie mailem na adres: zhplomianki@gazeta.pl

następujących danych: Imię i nazwisko (rodzica) , adres z kodem oraz Nip – numer identyfikacji podatkowej, nie mylić z peselem ( rodzica ) – do dnia 28 czerwca 2012r. Faktury będą do odbioru w czasie Zbiórek Wyjazdowych harcerzy i zuchów bądź w dniu powrotu.

Powrót:

Obóz harcerski i kolonia zuchowa wracają do Łomianek w dniu 29 lipca 2012r. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie szczepu : www.szczep462.pl w czasie trwania obozu i kolonii.

Inne :

Nasza placówka jest zgłoszona jako Placówka Wypoczynku o nazwie: Obóz Szczepu 462 DHiGZ z Łomianek, sygnatura : MAZ/524/20120611

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania proszę o kontakt : 509043767 ( codziennie, prócz piątków w godzinach 18-20 )

Phm. Robert Goś – komendant obozu Szczepu 462 DHiGZ z Łomianek w Zdbicach