Wpłaty końcowe na Obóz Harcerski i Kolonię Zuchową do Zdbic

Wpłaty końcowe na Obóz Harcerski i Kolonię Zuchową do Zdbic

Wszystkim jadącym na Obóz Harcerski i Kolonię Zuchową do Zdbic przypominamy, że 10 czerwca 2012r upływa termin końcowych wpłat na te wyjazdy.

Prosimy rodziców o terminowe dokonanie tych wpłat !!!.

Jak informowaliśmy Państwa na ostatnim zebraniu z rodzicami jest to bardzo ważne. Przy dokonywaniu wpłaty proszę wziąć pod uwagę, że przelewy idące Pocztą docierają do nas po 3 – 4 dniach roboczych od momentu ich wysłania. Bank również przesyła je z reguły następnego dnia po ich zleceniu.

Wpłacamy na konto Szczepu. W treści przelewu wpisujemy imię_nazwisko dziecka/Zdbice