Wpłaty na obóz i kolonię – konto !!!

Wpłaty za udział w obozie harcerskim oraz kolonii zuchowej w Zarzęcinie

Wpłata zaliczki do końca kwietnia 2014 r. (zaliczka jest bezzwrotna): harcerze – 300 pln, zuchy – 200 pln

Wpłata pozostałej kwoty do końca maja !!!/ Za obóz harcerski – 900 pln, za kolonię zuchową 800 pln.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

numer konta:

54 8011 0008 0000 0032 3330 0002

(konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim)

adresat wpłaty:

Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Harcerska 1

tytuł wpłaty:

w tym miejscu należy podać imię i nazwisko dziecka, którego wpłata dotyczy oraz numer drużyny –

BARDZO WAŻNE !!! – proszę pamiętać o wpisaniu DSZ na początku

DSZ –  imię i nazwisko dzieckanumer drużyny, za udział w obozie harcerskim

DSZ –  imię i nazwisko dzieckanumer drużyny, za udział w kolonii zuchowej

PRZYKŁAD 1: DSZ – Jan Kowalski – 462 DH z Łomianek, za udział w obozie harcerskim,

PRZYKŁAD 2: DSZ –  Marysia Nowak – 462 GZ z Dziekanowa, za udział w kolonii zuchowej

Błędne podanie danych w tytule przelewu może spowodować, że wpłata nie zostanie przypisana do właściwego uczestnika kolonii czy obozu

Wpłaty za obóz i kolonię dokonujemy tylko i wyłącznie na wyżej podane konto !!!

Rodzice, którzy chcą otrzymać fakturę potwierdzającą udział dziecka w obozie lub kolonii zuchowej proszeni są o zgłaszanie tego faktu Pełnomocnikowi Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (hm. Piotr Chorąży) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres haliz@op.pl lub właściwemu Drużynowemu.

Wniosek o fakturę powinien zawierać:

– niezbędne dane, na które ma być wystawiona faktura: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres wraz z kodem pocztowym, numer NIP lub w przypadku osób fizycznych PESEL

– imię i nazwisko dziecka, którego wpłata dotyczyła

Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie wpływu na konto bankowe (rodzice nie muszą przedstawiać dowodu wysłania przelewu).