Wpłaty/terminy

Obóz Harcerski – wyjazd 11 lipca, powrót 31 lipca

Koszt obozu harcerskiego 1200 pln – zaliczka 300 pln

Kolonia Zuchowa – wyjazd 18 lipca, powrót 31 lipca

Koszt kolonii zuchowej 1000 pln – zaliczka 200 pln

Wpłata zaliczki do końca kwietnia 2015 r. (zaliczka jest bezzwrotna)

Wpłata pozostałej kwoty do końca maja

Wpłaty za obóz i kolonię dokonujemy na konto:

97 8011 0008 0000 0032 3330 0004

Adres wpłaty:

Chorągiew Stołeczna ZHP

Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Paderewskiego 22

Tytuł wpłaty:

Ważne – OBOWIĄZKOWO NA POCZĄTKU Z DOPISKIEM DSZ

DSZ – imię i nazwisko dziecka /drużyna/ obóz lub kolonia zuchowa

Przykład:

DSZ – Jan Kowalski – Rudy- obóz

DSZ – Jan Kowalski – Ogniki – Kolonia zuchowa

Karty wyjazdu wydawane będą przez drużynowych na najbliższych zbiórkach

Zwrot kart do 15 maja 2014r.