Rocznica zakończenia II wojny światowej !!!

przez | 7 maja 2012

Rocznica zakończenia II wojny światowej !!!

8 maja 2012 r.

Obchody będą miały miejsce przy pomniku „Bohaterom poległym w obronie ojczyzny” w Łomiankach o godzinie 12:00.

1. Drużyny z Łomianek – „Zośka” i „Alek” spotykają się o godzinie 10:40 przed Szkołą Podstawową w Łomiankach

2. Drużyna z Dziekanowa Leśnego spotyka się o 10:40 przed Szkołą w Dziekanowie Leśnym i jedziemy na uroczystości autobusem KMŁ.

Obowiązuje pełne umundurowanie (harcerki – galówka, czyli spódnice) wraz z kurtkami Szczepu !!!

Ten dzień jest Dniem Mundurowym w obydwu szkołach !!!

Czuwaj !!!