Strefa Drużynowego

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy !!!

Poniżej znajdziecie książki, poradniki i inne materiały przydatne w pracy z Waszymi zuchami i harcerzami. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do uatrakcyjnienia waszych zbiórek, rajdów i biwaków.

Statut_ZHP.pdf

Poradnik dla drużynowego gromady zuchowej.pdf

Poradnik dla drużynowych drużyn harcerskich.pdf

Poradnik dla drużynowych drużyn starszoharcerskich.pdf

Poradnik dla drużynowego drużyny wędrowniczej.pdf

Książka_sprawności_zuchowe.pdf

Książka_sprawności_harcerskie.pdf

System_stopni_instruktorskich.pdf

Karta_próby_pwd_wzór