Uroczystości pamięci ofiar Katynia !!!

przez | 10 kwietnia 2012

Uroczystości pamięci ofiar Katynia !!!

13 kwiecień 2012 r.

Obchody będą miały miejsce na dziedzińcu Kościoła św. Małgorzaty w Łomiankach o godzinie 12:00.

1. Drużyny z Łomianek – „Zośka” i „Alek” spotykają się o godzinie 10:40 przed Szkołą Podstawową w Łomiankach

2. Drużyna z Dziekanowa Leśnego spotyka się o 10:40 przed Szkołą w Dziekanowie Leśnym i jedziemy do kościoła autobusem KMŁ.

Obowiązuje pełne umundurowanie (harcerki – galówka, czyli spódnice) wraz z kurtkami Szczepu !!!

Ten dzień jest Dniem Mundurowym w obydwu szkołach !!!

Czuwaj !!!