Wspomóż Nas

Dlaczego warto !!!

Jesteśmy grupą osób, prowadzących Szczep 462 DHiGZ.

Praca w szczepie skupia się na pracy w drużynach, które spotykają się na zbiórkach raz w tygodniu oraz rajdach, biwakach, a zwięczeniem śródrocznej pracy jest wyjazd na obóz harcerski i kolonię zuchową. Drużyny prowadzone są przez osoby, które do swej pracy zostały przygotowane przez odpowiednie kursy i wykorzystują do tego doświadczenie nabyte podczas lat harcerskiej przygody.

Nad pracą drużyn czuwa drużynowy wraz z przybocznymi, którzy są odpowiedzialni za właściwą pracę wychowawczą w zastępach.

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia i dbające o drużynę robią to społecznie, nie czerpiąc z tego ŻADNYCH korzyści majątkowych.

Dzięki nam, podczas zbiórek harcerze zdobywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, takie jak odpowiedzialność za kolegę/koleżankę oraz zespół, a także powierzone zadania.

Staramy się, by harcerze wiedzieli jak i dlaczego muszą dbać o środowisko naturalne, swoją Ojczyznę i otoczenie.

Na przeprowadzanie zajęć potrzebne są środki finansowe, które Szczep zdobywa z różnych źródeł, niestety są one niewystarczające. Dlatego chcemy prosić Państwa o wsparcie naszych działań poprzez przekazywanie darowizn pieniężnych na Szczep 462 DHiGZ.

Pieniądze pozyskane w ten sposób będziemy mogli przeznaczyć na:

  • zakup materiałów na zbiórki drużyn (kredki, flamastry, kartony, kleje, ksero/wydruki, itp.),
  • dofinansowanie (lub umożliwienie rozłożenia na raty) wpłat na wyjazdy dla harcerzy z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
  • zakup sprzętu potrzebnego podczas wyjazdów i zbiórek (namioty, sprzęt kuchenny, itp.),
  • dofinansowania zakupu umundurowania

Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną nam kwotę

Dla zainteresowanych gotowi jesteśmy sporządzić umowę darowizny oraz złożyć poświadczenia jej otrzymania.

Ważne:

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) można odliczyć od dochodu. Limit odliczenia wynosi 6% naszego dochodu.

Aby odliczyć od podatku dokonane darowizny, należy je udokumentować. Niezbędne jest tu wskazanie:

• kwoty przekazanej darowizny,

• kwoty dokonanego odliczenia oraz

• danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

JAK NAS WSPOMÓC – to takie proste

Żeby dokonać wpłaty darowizny na rzecz Szczepu 462 DHiGZ z Łomianek, należy dokonać przelewu bankowego na podane niżej dane:

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki-Szczep 462

ul. I. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki

97 8011 0008 0000 0032 3330 0004

W treści koniecznie proszę wpisać – w przeciwnym razie pieniądze do nas nie trafią:

Darowizna na rzecz Szczepu 462 DHiGZ z Łomianek – cele statutowe

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj !!!

Rada Szczepu 462 DHiGZ