Zbiórka wyjazdowa !!!

przez | 2 lipca 2013

Zbiórka Wyjazdowa:  Harcerze:  dnia 03 lipca 2013r o godzinie 7:00, parking przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno- Sportowym w Łomiankach ul. Staszica 2 ( jest tam duży parking na który jest wjazd od ul. Warszawskiej )  Zuchy : dnia 13 lipca 2013r o godzinie 8:00, parking przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno- Sportowym w Łomiankach ul. Staszica 2 ( jest tam duży parking na który jest wjazd od ul. Warszawskiej ) .  Zarówno harcerze jak i zuchy na zbiórkę wyjazdową przychodzą w pełnym umundurowaniu ( jeśli będzie padać lub będzie zimno również kurtki i polary szczepu ) Bardzo Ważne !!! Proszę rodziców, aby każdy z uczestników polar i kurtkę miał podpisaną po wewnętrznej stronie imieniem i nazwiskiem – unikniemy w ten sposób nieporozumień w zamienianiu tych rzeczy. Proszę wszystkich o punktualne przybycie na zbiórkę wyjazdową. Informuję rodziców, że kontrola Policji autokarów i kierowcy będzie przez Komendę Obozu zorganizowana.

Legitymacje szkolne:  Proszę o przygotowanie ich i oddanie wyznaczonej przez Komendanta Obozu osobie w czasie zbiórki wyjazdowej. Legitymacje są niezbędne – musi je posiadać każdy z uczestników obozu i kolonii zuchowej.

Oświadczenie NFZ:  Na stronie szczepu, www.szczep462.pl  w zakładce Obóz Harcerski/Kolonia zuchowa w Obóz i kolonia 2013 jest dostępne Oświadczenie NFZ. Proszę o zapoznanie się z informacjami z nim związanymi i właściwe jego wypełnienie. Oświadczenia będą zbierane w czasie zbiórek wyjazdowych wraz z legitymacjami szkolnymi.

Leki : Na naszych obozach obowiązuje zasada : Dzieci nie mają przy sobie żadnych leków !!!. Jeśli ktoś z harcerzy lub zuchów używa na stałe jakiś leków proszę rodziców o zapakowanie ich do przezroczystej torebki z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem ich dozowania i oddanie ich w czasie Zbiórki Wyjazdowej odpowiedniej osobie z Kadry Obozu wyznaczonej przez Komendanta. Jeśli dziecko przyjmuje na stałe leki wymagające recepty – proszę zapewnienie ich we właściwej ilości na czas trwania obozu i kolonii. Proszę rodziców dzieci, które mają chorobę lokomocyjną o podanie im odpowiednich leków na pół godziny przed zbiórką wyjazdową.

Telefony: Na obóz i kolonię zuchową obowiązuje zakaz zabierania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych. Jeśli któryś z uczestników złamie zakaz telefon lub urządzenie zostanie odesłane na koszt rodziców firma kurierską na adres podany w karcie uczestnika. W lesie, w namiocie nie mamy możliwości ich składowania i pilnowania. Do kontaktu z dziećmi będzie uruchomionych kilka numerów telefonów komórkowych . Będą one włączone tylko w czasie ciszy poobiedniej, dla harcerzy począwszy od dnia 05 lipca 2013r, dla zuchów począwszy od dnia 14 lipca 2013r. Ich numery i dokładne godziny zostaną Państwu podane w czasie Zbiórek Wyjazdowych harcerzy i zuchów. Całodobowo będzie włączony numer telefonu Komendanta Obozu : 509043767 ( proszę na niego dzwonić tylko w sytuacjach nagłych !!! )

Odwiedziny: W tym roku nie przewidujemy ( zgodnie z informacjami, które podawaliśmy Państwu na ostatnim zebraniu ) odwiedzin rodziców na obozie harcerskim i kolonii zuchowej.