Żegnamy druha hm. Tymoteusza Duchowskiego

przez | 14 marca 2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczna wartę nasz przyjaciel, honorowy członek naszego szczepu druh podharcmistrz Tymoteusz Duchowski ps. Motek. Żołnierz Powstania Warszawskiego, Komendant Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, autor książek, inicjator wielu akcji upamiętniających bohaterów Szarych Szeregów m.in. kotwica na Pomniku Lotnika – „Rudy” namalował ją w 1943 r., „Motek” przywrócił ją 67 lat później.

Będzie nam Druha brakowało

Czuwaj !