Zmiany w regulaminach

przez | 3 listopada 2019

Czuwaj.

W październiku Główna Kwatera ZHP ZHP przyjęła uchwałę nowelizującą Regulamin Mundurowy ZHP, oraz przyjęła uchwałą 91/2019 kompleksowy „Regulamin musztry i ceremoniał harcerski”.

Regulamin ten zastępuje 3 obowiązujące dotąd dokumenty:

  • „Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego” z 1997 r.
  • „Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion” z 2002 r.
  • „Instrukcję w sprawie sztandarów w ZHP” z 2005 r.

Dokumenty znajdziecie pod tymi linkami:

https://apps.powerapps.com/play/3aa72b2f-ee91-473f-833b-6f0085a13c18?tenantId=e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd&source=portal&screenColor=rgba(105%2C%20180%2C%2069%2C%201)&ID=2908

https://apps.powerapps.com/play/3aa72b2f-ee91-473f-833b-6f0085a13c18?tenantId=e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd&source=portal&screenColor=rgba(105%2C%20180%2C%2069%2C%201)&ID=2906