Zwrot kart uczestnika na obóz i kolonię do Zdbic !!!

przez | 25 maja 2012

Upływa termin oddania Kart Uczestnika

na Obóz Harcerski i Kolonie Zuchową do Zdbic.

W dniu 31 maja 2012r upływa termin zwrotu Kart Uczestnika na Obóz Harcerski i Kolonię Zuchową do Zdbic. Karty oddajemy do Drużynowych poszczególnych Drużyn. Proszę o dopilnowanie, aby były one właściwie wypełnione ( koniecznie wychowawca, lekarz, pielęgniarka, pieczątka szkoły ) i podpisane w wiadomych miejscach przez Państwa.

Czuwaj !!!